درخواست تعجیل امام زمان (عج)


امامم آی منور کن جهان را                          بس است خواری و ذلت اين جهان را 
بيا حق و حقيقت را بيان کن                        هر آنچه غير حق است پس عيان کن
همه دانند عدالت گستري تو                       همه گويند ز هر کس بهتري تو         
به راهت ناله افغان خروشد                        طبيعت با ظهورت گل بپوشد            
ظهورت را به مانزديک گردان                        تو دشمن را به ما چون ريگ گردان     
مدد از تو طلب کرديم ظهور کن                    تو اين دنياي ما سرشار نور کن         
مسلمان عاشق اين انتظار است                  برای ديدنت او بيقرار است               
بيا اين مسلمين ياور ندارند                          به ارکان ملل باور ندارند                  
چو بينم ظالمان بس خود فروشند                  حقايق را به باطل چون بپوشند          
خداوندا تو تعجيل کن ظهورش                       منور کن جهانم را به نورش               

شعر از آقای ضرغام حق مرادی، دبیر دبیرستانهای شهرستان کلاردشت

پیوندهای مفیدLogin Form

پیوندهای مرتبطتمامی حقوق مطالب محفوظ است