کمیته بازنشستگان و سالمندان

 

  • مسئول کمیته:  خانم ژاله ممشی
  • اهداف کمیته:

-شناسایی نیازها و مشکلات این قشر از جامعه   

نشست و تبادل تجارب                        

-برنامه ریزی جهت استفاده از اوقات فراغت    

ایجاد انگیزه جهت شرکت گسترده درفعالیتهای ورزشی و فرهنگی و.......

  • اعضای کمیته:

 

 

 

پیوندهای مفیدLogin Form

پیوندهای مرتبطتمامی حقوق مطالب محفوظ است