کمیته علمی،پژوهشی

 

  • مسئول کمیته:  خانم عصمت صداقت
  • اهداف کمیته:

-شناسایی توانایی و استعدادهای خاص در تمام اقشار بخصوص قشرنوجوان    

ارائه اطلاعات علمی و جذاب در تمام زمینه ها (مهارت زندگی،پزشکی،خانه داری،هنرو.......)از طریق سایت ویژه امور بانوان

-تحقیق و پژوهش علمی در زمینه مشکلات اجتماعی و فرهنگی بانوان جامعه

-افزایش فرهنگ  کتابخوانی در سطح ادارات و سطح مدارس و دیگراقشار  جامعه (بویژه زنان )

  • اعضای کمیته:

 

 

 

پیوندهای مفیدLogin Form

پیوندهای مرتبطتمامی حقوق مطالب محفوظ است