کمیته فرهنگی،مذهبی،سیاسی

 

  • مسئول کمیته:  خانم زهرا کاظمی بحر
  • اهداف کمیته:

-ارتقای کیفی برنامه های مذهبی و سیاسی

-ارتقای هم افزایی وآگاهی وشناخت دینی ومذهبی سیاسی بانوان     

  -ترغیب وایجاد انگیزه جهت شرکت فعال همه بانوان در برنامه ها.

-افزایش جذابیت برنامه ها و مراسمات مذهبی وسیاسی

-جلب مشارکت مردمی بخصوص قشر جوان ونوجوانان در امور دینی وسیاسی

  • اعضای کمیته:

 

 

 

پیوندهای مفیدLogin Form

پیوندهای مرتبطتمامی حقوق مطالب محفوظ است